Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové je nejčastěji vnímána jako metoda vhodná pro ženy s funkční ženskou sterilitou, protože vychází z vertebroviscerální vazby mezi pohybovým aparátem a reprodukčními orgány ženy.

Stěžejním pilířem metody Mojžíšové je ošetření spasmu svaloviny pánevního dna per rectum, jejíž normotonus je pro správné fungování orgánů v malé pánvi zásadní.

Mojžíšové koncepce diagnostiky a mobilizace žeber včetně zmapovaných zřetězených spasmů patří dodnes ke špičce v manuální medicíně. Mojžíšová empiricky zjistila úzkou vazbu mezi dystenzí sternokostálních skloubení žeber, funkční patologií hrudní a bederní páteře, SI skloubení a svaloviny pánevního dna.

Na všech uvedených úrovních vypracovala mobilizační techniky k odstranění funkční patologie. Nedílnou součástí metody je aktivní cvičení dle edukace terapeutem, který cviky v průběhu terapie obměňuje. Úspěšnost metody u funkčních sterilit – tedy počet otěhotnění – je 30-33%.

Léčená žena se zbavuje i těžkostí jako je bolestivá menstruace, bolesti hlavy, bolesti páteře atd. Vzhledem k tomu, že se ovlivňuje funkční patlogie pohybového aparátu, dá se s úspěchem použít u vertebro pacientů.

Vrátit se zpět na úvodní stránku