Respirační fyzioterapie

RFT obsahuje soubor metod a technik aktivně modifikovaného dýchání, které umožňují terapeutům přesněji ovlivnit samotné dýchání i v jeho patofyziologické formě. Cílem respirační fyzioterapie je redukce dechových problémů nemocného formou modifikovaného dýchání s přihlédnutím k individuálním možnostem každého pacienta. Metody RFT slouží především k snížení bronchiální obstrukce, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, zlepšení ventilačních parametrů, k prevenci zhoršování funkce plic, ke zvýšení fyzické zdatnosti jedince a dosažení optimálního pocitu zdraví. RFT společně s pohybovou léčbou vytváří základ terapie pro jedince s onemocněním dýchací soustavy.

Mezi metodické postupy RFT patří:

  • korekční fyzioterapie posturálního systému
  • respirační fyzioterapie – korekční reedukace motorických vzorů dýchání
  • respirační fyzioterapie – problematika dechové symptomatologie
  • respirační fyzioterapie – techniky hygieny dýchacích cest
  • relaxační průprava
  • dechový trénink a dechové trenažéry
  • dechová gymnastika
  • kondiční dechová cvičení a kompenzační dechové aktivity
  • tvarování těla a péče o vzhled těla

Metody RFT lze aplikovat u jedinců všech věkových kategorií. Zařazení pravidelných dechových cvičení do denního programu nemocného může být rozhodující faktor k úspěšnému nastartování procesu komplexní léčby

Indikaci k této terapii představuje mnoho respiračních onemocnění, zejména chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), cystická fibróza, asthma bronchiale, bronchiektázie, operace hrudníku a břicha, při postižení skeletu jako např skolióza či morbus Bechtěrev a Scheuermann.

V ordinaci jsme vybaveni spirometrem MIR Minispir. Zároveň máme v ordinaci k zakoupení základní respirační pomůcky jako např. nádechový trenažér DHD CliniFLO nebo výdechový FlowBall a EMST 150.