Trakce a mobilizace kloubů

Trakce a mobilizace kloubů

Trakce je do určité míry způsob manipulace s klouby. Jedná se o tah prováděný v ose kloubu, který provádí terapeut opakovaně po krátkou dobu a nebo kontinuálně delší dobu.

Mobilizace je postupné, nenásilné obnovení hybnosti kloubu při funkční poruše. Je to druh manipulační léčby, jejíž jediným účelem je obnovit normální pohyblivost v kloubech včetně kloubní vůle.

Vrátit se zpět na úvodní stránku