Vojtova metoda reflexní lokomoce

Vojtova metoda reflexní lokomoce

Vojtova metoda reflexní lokomoce je metoda, kterou cvičíme u dětí, a to od narození, ale může být také velkým pomocníkem i v terapii dospělých.

Napomáhá totiž zapojení důležitých svalů do správné funkce, pokud je nemáme pod volní kontrolou.

Vrátit se zpět na úvodní stránku