Kurz Spirální Stabilizace

Kurz Spirální Stabilizace

Už i já (Jan Falešník) jsem se dostal na první dvě části kurzu Spirální Stabilizace Mudr. Smíška a prošel si části Základní cviky SPS a Manuální techniky SPS. Nyní jsme oba fyzioterapeuti na pracovišti proškoleni a schopni vést cvičení Spirální Stabilizace (SM systém).