Respirační fyzioterapie

Respirační fyzioterapie

Nyní jsme se na našem pracovišti začali naplno věnovat respirační fyzioterapii, která má nezastoupitelnou úlohu při léčbě asthma, neurologických onemocněních, vadného držení těla, skoliózy, ale i vertebrogenních onemocnění. Jsme nově vybaveni spirometrem MIR Minispir, pro přesnější určení respirační poruchy a následné zvolení vhodné léčby. Zároveň máme v ordinaci k zakoupení základní respirační pomůcky jako např. nádechový trenažér DHD CliniFLO nebo výdechový FlowBall.

Bc. Jan Falešník