Zavedení přímé platby za fyzioterapii💪
Vzhledem k vašemu velkému zájmu o fyzio na přímou platbu, tuto službu i zavádíme. Naše snaha je udržet co nejvyšší možnou kvalitu péče a nadále ji i zlepšovat.
Mgr. Jan Falešník